Jedar - Usługi detektywistyczne - O nas

Założycielem i właścicielem firmy jest licencjonowany detektyw Dariusz Jerzewski, emerytowany Policjant z bogatym doświadczeniem w pionie kryminalnym. Firma działa na rynku od września 2009 roku, świadczy usługi w oparciu o ustawę z dnia 6 lipca 2001 roku o usługach detektywistycznych wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 12 poz. 110 z dn. 15.02.2002 r. z pózn. zm.).

Spełniamy wszystkie, niezbędne wymagania prawne:
  • Aktualne zezwolenie MSWiA Nr RD – 9/2011
  • Licencję detektywa: 3991
  • Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej do kwoty 15.000 €.

Posiadana wiedza, doświadczenie i praktyka zawodowa umożliwiają nam trafną ocenę zadania i odpowiedni dobór środków do realizacji zlecenia. W razie potrzeb przy realizacji zleceń współpracujemy z licencjonowanymi firmami w kraju i zagranicą. Gwarantujemy profesjonalne wykonanie usługi, dyskrecję i lojalność wobec zleceniodawcy.

REFERENCJE:

Działalność jaką wykonujemy nie pozwala nam na ujawnianie naszych klientów - dla Nas ważniejsze niż referencje są dyskrecja i zadowolenie klienta

Zaprzyjaźnione strony: